Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ - ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας «LUSTROUS LIMITED & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,5 MW, σε μισθωμένες εκτάσεις 154 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Κούκος του Δήμου Κατερίνης.


Το τίμημα της εξαγοράς για την απόκτηση του 99% της ανωτέρω εταιρείας ανήλθε στα 1,9 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε με ιδία κεφάλαια της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. Ποσοστό 0,5% απέκτησε ο κ. Καράτζης Αντώνιος, βασικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, και ποσοστό 0,5% η κ. Καράτζη Μαρία, βασική μέτοχος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ.

Η εξαγορασθείσα εταιρεία, κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού της, μετονομάστηκε σε «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και ομόρρυθμο εταίρο την ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ.    

Η αδειοδοτική διαδικασία και η υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ, έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έναρξη της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού τους πρώτους μήνες του 2012. Το κόστος κατασκευής του προϋπολογίζεται στα 13,5 εκατ. ευρώ και τα ετήσια έσοδά του εκτιμώνται στα 3 εκατ. ευρώ.

Γνωστοποιείται επίσης ότι η ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ έλαβε μία ακόμα άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2 MW στην περιοχή της Θήβας. Η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και η υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ αναμένεται εντός του 2011. 

Ως γνωστόν, η ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ήδη έχει προχωρήσει στην κατασκευή τριών φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 240 KW στο νομό Ηρακλείου, ενώ μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2011 θα τεθούν σε λειτουργία ένας φωτοβολταϊκός σταθμός 1 MW στο νομό Λαρίσης,  και τρεις φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 5 MW στο νομό Βοιωτίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Όμιλος ΚΑΡΑΤΖΗ κατέχει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 13,74 MW.    


Πληροφορίες: *aea relate, κα Ελισάβετ Θεοδοσιάδου, τηλ: 210 7418946, fax: 210 7418930, e-mail: theodosiadou@aea.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου