Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Τέλος εποχής στις ταινίες γνησιότητας

Ένα νέο σύστημα που θα αντικαταστήσει τις γνωστές ταινίες «γνησιότητας» στα τσιγάρα και ποτά σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και για το λόγο αυτό απευθύνει ανοιχτή πρόσκλησης του ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις.

Η προκήρυξη, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) αφόρα σε προτάσεις για νέο σύστημα για την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών σε αντικατάσταση των ενσήμων ταινιών φορολογίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων λαθρεμπορίας και την αύξηση των κρατικών εσόδων.

Τι ψάχνει το υπουργείο

Για την επίτευξη του στόχου αυτού αποφασίστηκε η αναζήτηση σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων σήμανσης και ιχνηλασιμότητας ή ψηφιακής επαλήθευσης.

Μέσω διαγωνισμού καλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να υποβάλλουν προτάσεις για ανάλογες τεχνολογικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν στα προϊόντα καπνού και στα αλκοολούχα ποτά.

Οι προτάσεις πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να περιγράφουν με λεπτομέρεια τη μορφή της επισήμανσης, τις εν δυνάμει παρεχόμενες πληροφορίες για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης κυκλοφορίας και φορολογίας των εν λόγω προϊόντων, τον τρόπο επαλήθευσής τους από τις αρμόδιες αρχές ή/και τους πολίτες, καθώς και εκτίμηση του κόστους εφαρμογής.

Που θα απευθυνθείτε

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ- Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης μέχρι και την 31/8/2011, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου finexcis@otenet.gr ή

Στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Καραγεώργη Σερβίας 10

Τ.Κ: 10184, Αθήνα

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης από αρμοδίως ορισμένη Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει την ευχρηστία, το κόστος και τις προϋποθέσεις υλοποίησης τόσο για το Δημόσιο όσο και για τις επιχειρήσεις, την αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους, τη δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων συστημάτων στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων ανάλογα και με την προέλευση (εγχωρίως παραγόμενα, παραλαμβανόμενα από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από τρίτες χώρες) και την δυνατότητα προσαρμογής στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα των Τελωνείων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου