Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΣΕΒ αλλάζει το παιχνίδι…

Dimitis-Daskalopoulos-Bill-Gates
Ημερίδα με θέμα: “ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Μία σύγχρονη βιομηχανική πολιτική για την Ελλάδα.” διοργανώνει ο ΣΕΒ, αύριο Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο Hilton Athens.
Στόχος της Ημερίδας είναι να συζητηθούν οι παράμετροι μίας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με δεδομένη την επαναφορά της βιομηχανικής πολιτικής στη σημερινή ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στην ημερίδα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ για τη συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων και των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας,  η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και το ΕΜΠ– Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας.
Σε  παράλληλες συνεδρίες με τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, της δημόσιας διοίκησης και ακαδημαϊκών, θα εξετασθούν οι επιχειρηματικές προοπτικές και τεχνολογικές προτεραιότητες, σε επτά σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας:
 • Βιομηχανία Παραγωγής Ενέργειας: Για μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία: Καινοτόμος, βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία με περιβαλλοντική υπευθυνότητα
 • Δομικά Υλικά και Μεταλλικές Κατασκευές: Δύο παραδοσιακοί τομείς σε αναζήτηση νέων προϊόντων και αγορών
 • Παραγωγική Αλυσίδα Τροφίμων: Δυναμική ανάπτυξη και αξιοποίηση της παράδοσης
 • Τομέας ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας):Τυποποιημένα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές
 • Υγεία: Δυναμικές εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Έτοιμο Ένδυμα και «Δημιουργική» Βιομηχανία (Creative Industries):Νέες τεχνολογίες και ευέλικτος σχεδιασμός απάντηση στον ανταγωνισμό κόστους

Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας, ο  κ. Άγγελος Τσακανίκας, Διευθυντής Έρευνας του ΙΟΒΕ θα παρουσιάσει την «Χαρτογράφηση του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις» και  θα ακολουθήσει συζήτηση των αποτελεσμάτων,  με τη συμμετοχή των κκ. Γιάννη Καλογήρου Καθηγητή ΕΜΠ, Επιστημονικού Υπεύθυνου Έργου, Σπύρου Δεμερτζή, Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων Τομέα Ελλάδος της TITAN Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ,  Απόστολου ΠαπαδούληΠροέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος και με συντονιστή τον κ. Γιάννη Κυριακού, αν. Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ.
Στην Ημερίδα θα τοποθετηθούν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής,  ο οποίος θα μιλήσει με θέμα:«Η προσαρμογή της ανάπτυξης της χώρας στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για μία σύγχρονη βιομηχανική πολιτική»,  ενώ ο κ. Ιωσήφ Σηφάκης, Καθηγητής Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Λωζάννης (EPFL), Βραβείο Turing 2007, είναι ο  Keynote speaker ο οποίος και  θα μιλήσει «Για μια Εθνική Στρατηγική Καινοτομίας».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα που διοργανώνει ο ΣΕΒ, επισκεφθείτε τη δ/νση: www.sev.org.gr
Η ηγεσία του ΣΕΒ εκτιμά ότι η ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης και της οικονομίας της χώρας είναι δυνατή, αλλά με πολλές προϋποθέσεις.
Παρά την πρωτοφανή οικονομική ύφεση, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις διεθνείς αγορές, στη χώρα παρατηρείται ένα σαφώς διακριτό ρεύμα επιχειρηματικότητας και καινοτόμων ΜΜΕ, η ελληνική έρευνα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.
Στην Ευρώπη η κρίση ανέδειξε τη σημασία της βιομηχανίας για το σύνολο της οικονομίας. Σήμερα, η ισχυρή βιομηχανική βάση θεωρείται προϋπόθεση για την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας με εξαγωγές και επενδύσεις. Στόχος της Ε.Ε. είναι η αύξηση του ποσοστού της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από 15% στο 20% μέχρι το 2020.
Στην Ε.Ε. συζητείται μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική, που να καλύπτει όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής δράσης, να αίρει τα εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα, και να προσανατολίζει ρυθμίσεις, πολιτικές και πόρους ώστε να γίνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία περισσότερο ανταγωνιστική.
 Υιοθέτηση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων βιομηχανικής πολιτικής σημαίνει πρωτίστως δυνατότητα εστίασης των επενδύσεων σε προτεραιότητες στο σύνολο του φάσματος των αναπτυξιακών παραμέτρων και ειδικότερα σε οικονομικές δραστηριότητες με περιθώρια ανάπτυξης στο πλαίσιο ευρύτερων παραγωγικών οικοσυστημάτων (παραγωγικές αλυσίδες).
Απαιτείται προσέγγιση με εστίαση σε σύνολα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποτελούνται από ένα κύριο πυρήνα δραστηριοτήτων, δορυφορικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με κύριες την ερευνητική και τεχνολογική, οι οποίες συνδυάζονται προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης αγοράς.
Βάση μίας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα είναι η «απορρόφηση» της καινοτομίας μέσα από συνεργατικές μορφές οργάνωσης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ενός κλάδου και των συμπληρωματικών, προς αυτόν, δραστηριοτήτων (προσέγγιση αλυσίδας αξίας ή οικοσυστήματος). Το διακύβευμα είναι η επένδυση όχι ως μεμονωμένη δραστηριότητα, αλλά ως στοιχείο που συμβάλλει στην ενδυνάμωση ενός ευρύτερου συνόλου παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Η σύγχρονη βιομηχανική πολιτική αρθρώνεται με, και δεν νοείται χωρίς, κατάλληλη πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη στήριξη και ανάδειξη εστιών αριστείας και τεχνολογικών προτεραιοτήτων που αντικρίζουν αναδυόμενες αγορές βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Μία αποτελεσματική και σύγχρονη βιομηχανική πολιτική στηρίζεται, επίσης, σε οριζόντιους καταλύτες, όπως η πρόσβαση σε προσιτού κόστους χρηματοδότηση, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το σταθερό και εκλογικευμένο φορολογικό σύστημα, η λειτουργία των αγορών, το ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, η ανάδειξη των κρίσιμων, για τη βιομηχανία, επαγγελμάτων, θέματα που συμπληρώνουν το οπλοστάσιο της βιομηχανικής πολιτικής και την καθιστούν ολοκληρωμένη και αποτελεσματική.
Η χαρτογράφηση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας, υπό αυτό το πρίσμα, είναι η αναγκαία συνθήκη και διεργασία η οποία αναδεικνύει συγκεκριμένα σημεία επενδυτικών προτεραιοτήτων με προωθητική ισχύ για το σύνολο της αλυσίδας και των πρωταγωνιστών της. Η στήριξη αυτών των ισχυρών σημείων αποτελεί την ουσία της αναγκαίας προσπάθειας εκπόνησης βιομηχανικής πολιτικής, ευθυγραμμισμένης με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί Μηχανισμό Παρακολούθησης των Επιδόσεων και Προοπτικών των Ελληνικών Επιχειρήσεωνκαι του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο να εκτιμήσει τις μεταβολές που συντελούνται σε σημαντικούς τομείς – αλυσίδες αξίας της ελληνικής παραγωγικής οικονομίας και να διαμορφώσει προτάσεις πολιτικής που αφορούν στις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Ο Μηχανισμός στηρίζεται σε Έρευνα στις 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στη συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων (panels) από επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, ερευνητικούς και θεσμικούς φορείς. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους (2011 και 2013) με την υποστήριξη της Public Issue, με σκοπό να χαρτογραφηθεί, κατά το δυνατόν πλήρως, το επιχειρηματικό τοπίο της χώρας.
 Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τύπους συμπεριφοράς και κατηγορίες ανάλογα με τις οικονομικές, τεχνολογικές επιδόσεις και την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού. Ο συνδυασμός των επιδόσεων αυτών κατηγοριοποιεί τις επιχειρήσεις σε ομάδες από τις οποίες αναμένονται διαφορετικές συμπεριφορές ως προς τον επενδυτικό δυναμισμό και την απασχόληση.
Στο ίδιο μήκος κύματος, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων (panels) που συγκροτήθηκαν έχουν ως σκοπό να εκτιμήσουν τις μεταβολές που συντελούνται σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής παραγωγικής οικονομίας που διερευνώνται υπό το πρίσμα οργανωμένων παραγωγικών αλυσίδων (οικοσυστημάτων) και να αναπτύξουν δείκτες έγκαιρης πρόβλεψης (early warning indicators). Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που αφορούν στις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σε στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες και σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Σε πρώτη φάση, ο Μηχανισμός Παρακολούθησης των Επιδόσεων και Προοπτικών των Ελληνικών Επιχειρήσεων λειτουργεί σε 7 τομείς που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από πλευράς ειδικού βάρους όσο και προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης. Τα πάνελ εμπειρογνωμόνων αφορούν στους παρακάτω σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας:

 1. Βιομηχανία Παραγωγής Ενέργειας: Για μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 2. Περιβαλλοντική Βιομηχανία: Καινοτόμος, βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία με περιβαλλοντική υπευθυνότητα
 3. Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικές Κατασκευές: Δύο παραδοσιακοί τομείς σε νέες αγορές με νέα προϊόντα
 4. Παραγωγική Αλυσίδα Τροφίμων: Δυναμική ανάπτυξη και αξιοποίηση της παράδοσης
 5. Τομέας ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών): Τυποποιημένα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές
 6. Υγεία: Δυναμικές εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 7. Έτοιμο Ένδυμα και «Δημιουργική» Βιομηχανία (Creative Industries): Νέες τεχνολογίες και ευέλικτος σχεδιασμός απάντηση στον ανταγωνισμό κόστους

Είναι σαφές ότι, τόσο η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων της χώρας, όσο και τα πορίσματα από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων δίνουν μια πρώτη εικόνα σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 Σε κάθε περίπτωση αποτελούν έμπρακτη συμβολή στην προσπάθεια δημιουργίας υποδομής παρακολούθησης των επιχειρήσεων της χώρας, ως προϋπόθεση εκπόνησης μιας συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα.

Τα αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Μηχανισμού παρουσιάζονται ως συμβολή του ΣΕΒ στον διάλογο για την εκπόνηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας και περισσότερο άμεσα στη δημόσια διαβούλευση για την ετοιμασία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου.
Φιλοδοξία της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας είναι να
συμμετέχει με προτάσεις που θα συμβάλλουν στην εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα υπηρετούν τις ανάγκες μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής βιομηχανίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου