Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Ενιαία δήλωση ΦΠΑ προτείνει η Ε.Ε.

Brussels-European-Union-headquarters
Τη θέσπιση μιας νέας, τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, να διευκολυνθεί η φορολογική συμμόρφωση και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών υπηρεσιών σε όλη την Ένωση.
Η πρόταση των Βρυξελλών προβλέπει μεταξύ άλλων ένα ενιαίο σύνολο κανόνων όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το κράτος-μέλος στο οποίο τις υποβάλουν.
Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ, η οποία θα αντικαταστήσει τις εθνικές δηλώσεις ΦΠΑ, θα διασφαλίζει ότι θα ζητούνται από τις επιχειρήσεις τα ίδια βασικά στοιχεία, εντός των ίδιων προθεσμιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου