Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

Τι ψάχνει η εφορία στους... μετρητές της ΔΕΗ

Τις τελευταίες ημέρες το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ έχει πάρει φωτιά. Χιλιάδες πελάτες της εταιρείας καλούν το 11770 προκειμένου να πληροφορηθούν τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος των ακινήτων καθώς είναι από φέτος υποχρεωμένοι να τους δηλώσουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Ειδικότερα στο βασικό έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 οι φορολογούμενοι, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τους 9ψήφιους κωδικούς παροχής της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών τους. Στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων Ε2 οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τους αριθμούς παροχής όλων των ακινήτων τους, είτε αυτά είναι ηλεκτροδοτούμενα είτε ήταν ηλεκτροδοτημένα κάποια στιγμή στο παρελθόν και διαθέτουν μετρητή.
Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί ο λόγος για τον οποίο η εφορία ζητά τους αριθμούς των μετρητών της ΔΕΗ. Οι λόγοι, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, συνδέονται κατά κύριο λόγο με την αποτελεσματικότερη φορολόγηση των ακινήτων με φόρους όπως το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (“χαράτσι”), ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και τα εισοδήματα από ενοίκια. Πιο συγκεκριμένα μέσω των αριθμών μετρητών της ΔΕΗ η εφορία θα μάθει:
- τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων και θα τους παντρέψει με τους αριθμούς της ΔΕΗ. Μέσω αυτού του “παντρέματος” η εφορία θα μπορέσει να βεβαιώσει στο όνομα των πραγματικών ιδιοκτητών το χαράτσι των ετών 2011 και 2012 το οποίο δεν έχει εξοφληθεί. Με το σημερινό μηχανισμό το χαράτσι που δεν πληρώνεται βεβαιώνεται στο όνομα που εμφανίζεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ και αυτός (εφόσον υπάρχει διότι υπάρχουν πολλοί αποβιώσαντες) πρέπει στη συνέχεια να μεταβεί στην εφορία και να υποδείξει τον πραγματικό ιδιοκτήτη.
- την πραγματική επιφάνεια για την βεβαίωση των φόρων ακινήτων. Σε πολλές περιπτώσεις η επιφάνεια που αναγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι πολύ χαμηλότερη από την πραγματική. Με την αναγραφή των μετρητών στο Ε2 η εφορία αποκτά τη δυνατότητα να διασταυρώσει τις επιφάνειες και εφόσον προκύπτουν διαφορές να βεβαιώσει το χαράτσι που αντιστοιχεί στην επιφάνεια που έχει αποκρυβεί από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και με τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας ο οποίος υπολογίζεται βάσει αντικειμενικής αξίας η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την επιφάνεια του ακινήτου.
- το ποια ακίνητα είναι πραγματικά κενά παρά το γεγονός ότι ηλεκτροδοτούνται. Στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος δηλώνει ένα ακίνητό του κενό θα μπορεί η εφορία να ελέγξει σε συνεργασία με τη ΔΕΗ αν ο μετρητής του εμφανίζει κατανάλωση ρεύματος.
Με το σημερινό καθεστώς ο φορολογούμενος που υπέβαλε τη δήλωσή του χειρόγραφα ήταν υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση της ΔΕΗ από την οποία προκύπτει η κατανάλωση ρεύματος. Εφόσον υπέβαλε τη δήλωση ηλεκτρονικά θα έπρεπε να προσκομίσει τη βεβαίωση εφόσον τον καλούσε για έλεγχο η εφορία. Τώρα, με την αναγραφή του αριθμού μετρητή ο έλεγχος θα μπορεί να γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ο φορολογούμενος και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Εφόσον προκύπτει κατανάλωση θα ελέγχεται αν το ακίνητο είναι εκμισθωμένο (προκύπτει πραγματικό εισόδημα) ή ιδιοκατοικείται (προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα).

Πηγή: capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου