Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Οι πρώτοι φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται


Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδωσε στη δημοσιότητα τους πρώτους φορείς του δημοσίου οι οποίοι συγχωνεύονται ή καταργούνται, στο πλαίσιο των σχετικών δεσμεύσεων που προκύπτουν για την κυβέρνηση από το Μνημόνιο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 21 φορείς ή ομάδες φορέων, που αποτελούνται από 213 νομικά πρόσωπα σε ολόκληρη τη χώρα, η συγχώνευση των οποίων οδηγεί σε 9 ομάδες φορέων, αποτελούμενες από 34 νομικά πρόσωπα. Στους οργανισμούς αυτούς απασχολούνται συνολικά περίπου 5.000 εργαζόμενοι, και επιδοτούνται μέχρι σήμερα από τον κρατικό προϋπολογισμό με 40 εκατομμύρια ευρώ.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης επανέλαβε ότι το πλεονάζον προσωπικά δεν θα απολυθεί, αλλά θα μετακινηθεί σε άλλη θέση εντός δημοσίου, κατά προτίμηση αντίστοιχη των προσόντων του.
Η λίστα με τους φορείς έχει ως εξής:
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Ν.Π.Ι.Δ. 1 Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. 1
HELEXPO Α.Ε. 1
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 1 Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ν.Π.Ι.Δ. 1
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ν.Π.Ι.Δ. 1
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών Ν.Π.Ι.Δ. 1 Κατάργηση και Ενσωμάτωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. 1 Συγχώνευση
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ν.Π.Ι.Δ. 1
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ν.Π.Δ.Δ. 1 Συγχώνευση
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ν.Π.Ι.Δ. 1
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. – Ε.ΚΕ.ΧΑ.ΧΑ.Κ) Ν.Π.Ι.Δ 1 Kατάργηση και απορρόφηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Αγορά Ρέντη) Α.Ε. 1 Συγχώνευση
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. 1
Υπουργείο Παιδείας
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων Ν.Π.Ι.Δ. 1 Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργείο Τουρισμού
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν.Π.Δ.Δ. 1 Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ελληνική Θαλάσσια Ένωση Ν.Π.Δ.Δ. 1 Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών Ν.Π.Ι.Δ. 29 Συγχώνευση σε 14 φορείς, κατά προσέγγιση αντίστοιχους των Περιφερειών
Υπουργείο Εργασίας
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Ν.Π.Δ.Δ. 39 Συγχώνευση σε 13 (μια διοίκηση ανά Περιφέρεια, με την επιφύλαξη της επαρκούς εξυπηρέτησης νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών)
Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ν.Π.Δ.Δ. 65 Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Ν.Π.Δ.Δ 63 Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου