Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Δελτίο τύπου ΕΟΠ


Ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος – ΕΟΠ, βασίζει την λειτουργία του στην αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ χωρών, στην προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με στόχο την αειφορία. Προωθεί με την ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών τόσο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Η πρόεδρος, κα Θέκλα Παρασκευούδη, τα μέλη του ΔΣ αλλά και οι εθελοντές του ΕΟΠ ενισχύουν κάθε είδους προσπάθεια που αναδεικνύει την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, όπως και με την συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Youth In Action” (Νεολαία σε Δράση).

Ο ΕΟΠ, συμμετέχει ως συμπράττον φορέας, στην υποδράση 1.3 Νεολαία και Δημοκρατία, με τίτλο έργου: «YOUTH AND FIRST DEMOCRATIC&CIVIL NEW CONSTITUTION» (Νεολαία και το Πρώτο Δημοκρατικό και Πολιτικό Νέο Σύνταγμα).

Το έργο θα υλοποιηθεί με την Μ.Κ.Ο. System and Generation (S&G), με έδρα την Άγκυρα. Θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Κόνυα, στις 26 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου. Θα συμμετέχουν νέοι από Πανεπιστήμια της Τουρκίας καθώς και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δράση υλοποιείται για να συμβάλει στα μέρη του νέου Συντάγματος της Τουρκίας που αφορούν τη νεολαία, καθώς αποτελεί το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της, με στόχο την αύξηση της συνείδησης των νέων ως ενεργών πολιτών μέσω της ανάπτυξης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας καθώς και την ενθάρρυνση αυτών για την ενεργό συμμετοχή, να εκφραστούν αποτελεσματικά, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ενός νέου συντάγματος, αντί να είναι παθητικοί για το θέμα.

Η διαφορά αυτής της δράσης έγκειται στο γεγονός πως αγγίζει την πιο ενεργή ομάδα του πληθυσμού, την νεολαία. Ο Ε.Ο.Π έχει την πεποίθηση πως οφείλουμε να διεκδικούμε να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, να τονώνουμε με κάθε μέσο την φωνή της νεολαίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου