Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΤο φετινό καλοκαίρι υπήρξε ιδιαίτερα κρίσιμο για το ακαδημαϊκό χώρο. Κι αυτό γιατί ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νέος νόμος – πλαίσιο (ν. 4009) που αφορά στη διάρθρωση και οργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο χώρος αυτός απαιτούσε σημαντικές αλλαγές, όπως επίσης και ότι ο νόμος αυτός επιφέρει πολλές καινούργιες αλλαγές στα Πανεπιστήμια, των οποίων η δομή και λειτουργία μεταβάλλεται ριζικά. Μέσα σε 82 άρθρα γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις, πολύπλοκες και λεπτομερείς. Συνολικά όμως, λόγω των διατάξεων και των ορισμών του, θεωρούμε πως καθίσταται από τα πράγματα δυσεφάρμοστος, τονίζοντας έτσι τα αρνητικά του και ακυρώνοντας τα όποια θετικά του.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Α.Π. - Ν.Δ.Φ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ως Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. Ιωαννίνων, παραμερίζοντας για ακόμα μία φορά τη στείρα αντιπαράθεση και την άγονη αντίδραση, κάνουμε αυτό που πάντα ήταν η σταθερή μας πεποίθηση: καταθέτουμε ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις απέναντι στο νέο νόμο με διπλό στόχο: πρώτον, να είναι όλοι ενήμεροι για την τοποθέτησή μας απέναντι στα νέα δεδομένα στο χώρο των πανεπιστημίων και, δεύτερον, να διεκδικήσουμε όλα όσα προτείνουμε να γίνουν πράξη και να εφαρμοστούν ώστε να έχουμε την παιδεία που έχουμε ανάγκη. Τα αβασάνιστα «όχι», και οι καταλήψεις, που προτείνουν κάποιοι χωρίς σοβαρές αντιπροτάσεις το μόνο που προκαλούν είναι καθυστέρηση των σπουδών μας, οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών μας και, τελικά, τη διαιώνιση των προβλημάτων της Ανώτατης Παιδείας μας. Αυτός είναι και ο σκοπός του παρόντος φυλλαδίου: να τοποθετηθούμε συνολικά και υπεύθυνα ως παράταξη πάνω στο νέο νόμο, ξεκαθαρίζοντας σε ποια σημεία συμφωνούμε, σε ποια διαφωνούμε και τι διαφορετικό προτείνουμε όπου ο νόμος δεν επαρκεί ή δεν ορίζει όσα πρέπει να γίνουν.

ΆΣΥΛΟ

· Είμαστε υπέρ της προστασίας της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απόψεων και της διεξαγωγής μη κατευθυνόμενης έρευνας εντός των Ιδρυμάτων.

· Στεκόμαστε υπέρμαχοι του σεβασμού στις διαφορετικές γνώμες και ιδεολογίες, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πολυφωνία και διαμορφώνονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

· Ζητούμε επαναφορά των διατάξεων του ν.3549/2007, με προϋπόθεση να εφαρμοστεί τροπολογία, σύμφωνα με την οποία το άσυλο θα αίρεται ευκολότερα και γρηγορότερα χρονικά σε περιπτώσεις κακουργημάτων (εμπρησμοί, βιασμοί, διακίνηση ναρκωτικών) και εγκλημάτων κατά της ζωής.

· Απαιτούμε επιστροφή των παρανόμως κατειλημμένων χώρων στους νόμιμους δικαιούχους τους, δηλαδή στα Ιδρύματα, καθώς και άμεση χρήση αυτών των υποδομών για διδασκαλία και έρευνα.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

· Η ύπαρξη και των δύο (Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού) που προβλέπεται από το νέο νόμο δημιουργεί ένα πολύπλοκο σύστημα ρύθμισης του αυτοδιοίκητου.

· Εξασφάλιση και συνολική ρύθμιση της αυτοδιοίκησης σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο από έναν Εσωτερικό Κανονισμό, που θα λειτουργεί σαν καταστατικό σε κάθε ίδρυμα και θα περιλαμβάνει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο όλα όσα προβλέπονται παραπάνω, όπως οριζόταν και στον προηγούμενο νόμο-πλαίσιο.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

· οι προωθούμενες αλλαγές για το διαχωρισμό σχολής και τμήματος μας βρίσκουν σύμφωνους, αρκεί το κάθε τμήμα να έχει ένα ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο γνωστικό αντικείμενο όπως ορίζει το πρόγραμμα σπουδών του.

Αξιόλογες και τεκμηριωμένες προϋποθέσεις για τη διαδικασία συγχώνευσης ή κατάργησης ιδρυμάτων και σχολών. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

· Σύνδεση των επαγγελμάτων με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν για περαιτέρω εξέλιξη και πρόοδο Γεωγραφικά κριτήρια (νομός, πόλη ή περιοχή, πόσο απομακρυσμένα ή κοντά βρίσκεται από ένα σημαντικό κέντρο, όπως μία πρωτεύουσα).

· Παραγωγή αξιόλογης έρευνας.

· Κατανομή και πυκνότητα πληθυσμού στην αντίστοιχη.

· Αναλογία εισακτέων/καθηγητών.

· Δυνατότητα υποστήριξης από το ίδρυμα ή τη σχολή (π.χ. σε επίπεδο πόρων ή επάρκειας προσωπικού).

· Ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες (π.χ. σχολές ή γεωπονίας αγροτικής ανάπτυξης σε γεωργικές περιοχές).

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

· Θεωρούμε ότι στόχος του νέου νόμου όσον αφορά στη διοίκηση είναι να δημιουργήσει ένα Συμβούλιο το οποίο θα είναι απόλυτα πολιτικά ελεγχόμενο.

· Η φωνή των φοιτητών μειώνεται στο ελάχιστο, καθώς θα υπάρχει μόνο ένας φοιτητής.
Επαναφορά όσων ίσχυαν και στον προηγούμενο νόμο-πλαίσιο, καθώς έτσι είναι δυνατή η καλύτερη εκπροσώπηση των φοιτητών (καθολική συμμετοχή των φοιτητών με ποσόστωση της ψήφου, περισσότεροι φοιτητές στη σύγκλητο έναντι 1 στο Συμβούλιο).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

· Οι συνισταμένες για την απόφαση της ΑΔΙΠ είναι πάρα πολλές και θεωρούμε πως μια τέτοια –αμφιβόλου ποιότητας- επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να κρίνει την πορεία του κάθε ιδρύματος.

· Ο διορισμός και όχι εκλογή των μελών της Αρχής είναι το λιγότερο αδιανόητος.

· Η συμμετοχή φοιτητή υπονομεύεται καθώς αυτός θα προτείνεται από τη χρόνια και απόλυτα διαλυμένη Ε.Φ.Ε.Ε.

· Κανένα σκέλος της αξιολόγησης δεν πρέπει και δεν μπορεί να έχει εκδικητικό, μικροκομματικό χαρακτήρα ή σκοπό τιμωρίας προς τα ιδρύματα δεν εκπληρώνουν τους απαιτούμενους στόχους. Αντίθετα, ως διαδικασία που υποβοηθά κι ενισχύει την ποιότητα των πανεπιστημίων, πρέπει να έχει γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό ρόλο για τη διόρθωση των όποιων κακώς κειμένων.

· Κατοχύρωση ακαδημαϊκών και επιστημονικών κριτηρίων για την εξασφάλιση δίκαιης και πλήρως αντικειμενικής αξιολόγησης, με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση της ανώτατης παιδείας.

· Η εσωτερική αξιολόγηση να διενεργείται αποκλειστικά από το σύνολο των φοιτητών κάθε σχολής (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) και στο τέλος κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.

· Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης να λαμβάνει υπόψιν της, αν όχι στο σύνολό της, ένα σημαντικό ποσοστό της εσωτερικής (αξιολόγηση σχολών από φοιτητές).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Δυνατότητα εξέλιξης και μονιμοποίησης των επίκουρων καθηγητών.
Όχι στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου του διδακτικού προσωπικού.
Προϋπόθεση για την εκλογή καθηγητή η διδακτική εμπειρία και ικανότητα.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

· Δωρεάν χορήγηση όλων των απαραίτητων συγγραμμάτων για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενός μαθήματος σε όλους τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένου τους κατατακτήριους.

· Επαναφορά του χρονικού ορίου 2ν, αντί του ν+2 για το φαινόμενο της πολύχρονης φοίτησης.

· Καμία διαγραφή φοιτητών από τα Ιδρύματα, έστω και αν αυτοί έχουν ξεπεράσει το μέγιστο όριο φοίτησης.

· Είμαστε κατά της διαγραφής, όταν ο φοιτητής δεν έχει φοιτήσει για 2 συνεχόμενα εξάμηνα.

· Όσον αφορά τον θεσμό του ενιαίου ψηφοδελτίου, αναφέρουμε τις ενστάσεις μας, καθώς αναφέρεται μόνο σαν έννοια και δεν ορίζονται επ’ ακριβώς οι διαδικασίες και ο τρόπος εκλογής των φοιτητών.

· Στηρίζουμε τη χρήση των υποδομών του Πανεπιστημίου από τη φοιτητική κοινότητα, αλλά όχι την κατάχρησή τους. Είμαστε κατά των παράνομων καταλήψεων αυτών των χώρων ή της χρήσης τους για ιδιοτελείς σκοπούς.

· Είμαστε υπέρ της λειτουργίας του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και του Συμβουλίου Σπουδών, με την προϋπόθεση να ενισχυθεί ο ρόλος τους με το να λαμβάνουν αποφάσεις δεσμευτικές για τη διοίκηση του Ιδρύματος.

· Επίσης, στηρίζουμε τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και των λοιπών υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς και του Συνηγόρου του φοιτητή.

· Στηρίζουμε τον θεσμό της Υγειονομικής Περίθαλψης για τους φοιτητές.


ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου