Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Περίπου 140.000 μη δικαιούχοι πήραν φοιτητικό πάσο πέρυσι

Τα πανεπιστήμια θα έπρεπε ήδη να έχουν προχωρήσει στη βέλτιστη δυνατή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού τους, ακόμη και με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας, ενώ η ανάληψη από τα πανεπιστήμια του φοιτητικού πάσο θα είχε μεγαλύτερο κόστος για τα ίδια τα ιδρύματα, τα οποία τώρα θα αξιοποιήσουν το ποσό που εξοικονομείται με το νέο τρόπο έκδοσης και χορήγησης, απάντησε το υπουργείο Παιδείας στους πρυτάνεις που ζητούν άμεση χορήγηση του συνόλου των πιστώσεων, άμεσο διορισμό όλων των μελών ΔΕΠ και ανάληψη από τα ίδια της έκδοσης των φοιτητικών πάσο.


Συγκεκριμένα το υπουργείο απαντά:


α) Για την άμεση χορήγηση του συνόλου των πιστώσεων:


Όλα τα ΑΕΙ της χώρας και οι διοικήσεις τους είναι ενήμερες, από την αρχή του χρόνου, για όλες τις ενέργειες του υπουργείου Παιδείας για την κατοχύρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού πιστώσεων, βάσει του ΠΔ 407/80, μέσα στο πλαίσιο που επιτρέπουν οι τόσο μεγάλες οικονομικές δυσκολίες της χώρας. Εγκρίθηκε η κατανομή 250 πιστώσεων. Η σχετική απόφαση έχει υπογραφεί από την υπουργό Παιδείας. Σε κάθε περίπτωση τα Ιδρύματα, όπως οφείλουν, θα έπρεπε εκ των προτέρων να έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό τους για τη βέλτιστη δυνατή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά και την αύξηση των ωρών διδασκαλίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο,- ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη γίνει σε αρκετά ΑΕΙ.


β) Για τον άμεσο διορισμό όλων των μελών ΔΕΠ:


Παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τον απαγορευτικό αριθμό νέων προσλήψεων σε όλο το δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Παιδείας αντιμετώπισε με ιδιαίτερο τρόπο την κάλυψη των αναγκών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Εξασφάλισε την κάλυψη 400 διορισμών για τα ΑΕΙ. Η σχετική απόφαση έχει υπογραφεί από την Υπουργό Παιδείας και βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


γ) Για την έκδοση και τη χορήγηση του πάσο:


Η μέχρι τώρα διαδικασία έκδοσης και διανομής, που διεκπεραιωνόταν αποκλειστικά υπό την εποπτεία των Ιδρυμάτων, οδήγησε σε ανεξέλεγκτα φαινόμενα παραποίησης του επιβοηθητικού χαρακτήρα του πάσο προς το φοιτητή και τις ανάγκες του.


Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας), για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, εκτυπώθηκαν πάνω από 650.000 δελτία ειδικού εισιτηρίου. Στα Ιδρύματα στάλθηκαν περίπου 505.000 πάσο επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς τους με πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Είναι προφανές ότι ο αριθμός των δελτίων που διανεμήθηκαν δεν αντιστοιχεί σε καμία περίπτωση στους πραγματικούς δικαιούχους με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).


Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Ιδρυμάτων είναι ενεργοί και δικαιούνται πάσο ανέρχεται σε 364.380. Συνεπώς εκδόθηκαν 140.000 περισσότερα πάσο, για τα οποία τα Ιδρύματα θα πρέπει να προβούν σε ελέγχους.


Με βάση τους υπολογισμούς του ΟΑΣΑ, κάθε δελτίο ειδικού εισιτηρίου επιφέρει ένα σημαντικό κόστος. Επομένως, η χορήγηση του πάσο σε χιλιάδες μη δικαιούχους, επιφέρει ζημία στα μέσα μαζικής μεταφοράς αρκετών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.


Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα στις Πρυτανικές Αρχές να μεριμνήσουν για την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές, αξιοποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο την εξοικονόμηση ενός εκατ. ευρώ που προκύπτει από τη δαπάνη για τα πάσο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου