Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας σε θέματα Δικαιοσύνης

athanasiou
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου, ο οποίος συμμετέχει στις εργασίες του συμβουλίου υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που διεξάγονται στις Βρυξέλλες, παρουσίασε τις προτεραιότητες της επικείμενης ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, ο κ. Αθανασίου επισήμανε ότι «η ελληνική Προεδρία στα θέματα της Δικαιοσύνης σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειες όλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δικαιότερη Ευρώπη που μεριμνά και βρίσκεται κοντά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ συγχρόνως οι πολιτικές της θα βασίζονται στη δημοκρατία, την ισονομία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Εξάλλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, αφού απηύθυνε τις ευχαριστίες του προς τη λιθουανική Προεδρία για τις εργώδεις προσπάθειές της σε όλα τα νομοθετήματα στον τομέα της Δικαιοσύνης, υπογράμμισε: «Φιλοδοξούμε κι εμείς, στο ίδιο πνεύμα, να συμβάλουμε ενεργά στην πρόοδο των μέτρων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Δικαιοσύνης για την ανάπτυξη, επί της προστασίας των δεδομένων, καθώς και των πρωτοβουλιών στον τομέα του Ποινικού Δικαίου».
Ο κ. Αθανασίου εξέφρασε τη βούληση της ελληνικής Προεδρίας να κινηθεί προς τη συνέχιση των εργασιών για τις εξελίξεις στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης (περίοδος μετά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης) και με την πρόθεση να θέσει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του νομοθετικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού.
Ακόμη, ο κ. Αθανασίου τόνισε: «Οι μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την ελληνική Προεδρία» και προσέθεσε: «Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη προόδου επί της δέσμης των νομοθετικών προτάσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη θεμελίωση εναρμονισμένων κανόνων και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ιδιωτικότητας του ατόμου και παράλληλα προάγουν την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και την καινοτομία σε όλη την Ευρώπη».
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου