Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Έτσι θα γίνεται η εξόφληση των ληξιπροθέσμων οφειλών

Στην εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου θα προχωρεί από σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς χθες πιστώθηκαν στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος τα 7 δισ. ευρώ που θα καλύψουν μέρος των χρεών του Δημοσίου και υποχρεώσεις του Προϋπολογισμού.


Στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνεται η μείωση του συνολικού ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 10 δισ. ευρώ περίπου, καθώς η επίλυση του προβλήματος θα έχει θετικές επιπτώσεις στη ρευστότητα και την οικονομία. Στην τρίτη επικαιροποίηση του Μνημονίου ς συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα σωρεύονται νέες και η δημοσίευση ενός σχεδίου εκκαθάρισης των υποχρεώσεων αυτών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του νέου Μνημονίου το υπουργείο Οικονομικών θα εξοφλήσει μέσα στις επόμενες 13 ημέρες οφειλές ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ το 2013 θα εξοφληθούν χρέη ύψους 6 δισ. ευρώ.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εστιάζει στις παλαιότερες εκκρεμότητες και για τον λόγο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας ανέθεσε με χθεσινή του απόφαση στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Εσωτερικών τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή δαπανών για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών.

Οι αναθέσεις αυτές έγιναν προκειμένου να αποπληρωθούν αρχικά υποχρεώσεις των υπουργείων που αφορούν στην περίοδο της διακυβέρνησης Παπανδρέου και μετέπειτα της Κυβέρνησης Παπαδήμου, τις οποίες είχαν συσσωρεύσει τα τότε υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών.

Η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών. Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κλπ. ή η παροχή εκπτώσεων, όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών, που θα έχουν κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως όταν διακυβεύεται η συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών, όταν υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίον των υπηρεσιών, που θα αυξάνουν
το κόστος.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα εξοφληθούν από το ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του 2012 πριν την εξόφληση των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων.

Σε περιπτώσεις που υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά και θα αποδίδεται το καθαρό ποσό στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Οι πληρωμές θα γίνονται το συντομότερο δυνατόν από τη λήψη της χρηματοδότησης. Οι δε φορείς θα γνωστοποιούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το ύψος της χρηματοδότησης που μπορούν να απορροφήσουν εντός μηνός έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα λιμνάζουν κεφάλαια σε κάποιους φορείς όταν σε άλλους δεν θα επαρκούν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου