Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Πότε θα παραγράφονται οι αξιώσεις του ΙΚΑ

Με την παρέλευση 20ετίας και όχι 10ετίας θα παραγράφονται στο εξής οι αξιώσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) από “αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές”.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Ιδρύματος που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 4093/2012, οι αξιώσεις του Ιδρύματος, όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών παραγράφονται μετά εικοσαετία από την τελευταία καταβολή, ενώ κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
Η εικοσαετής παραγραφή ισχύει για πράξεις καταλογισμού, οι οποίες εκδίδονται από 12 Νοεμβρίου 2012 και μετά και αφορούν σε αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.
Αντίθετα εξακολουθεί να ισχύει η δεκαετής παραγραφή για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Επομένως, σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται να αναζητήσει παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 1.1.1993 και μετά, εφόσον εκδοθεί η σχετική πράξη καταλογισμού εντός του 2012, και με πράξεις καταλογισμού που θα εκδοθούν εντός του 2013 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα δικαιούται να αναζητήσει παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 1.1.1994 και μετά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου