Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Δημόσιο: Δέκα φεύγουν, ένας μπαίνει

Στοιχεία για εκτιμήσεις προσλήψεων και αποχωρήσεων του τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα για τα έτη 2011-2015, ζητά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, σε εφαρμογή της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, βάσει της οποίας οι προσλήψεις και οι διορισμοί στο Δημόσιο υπολογίζονται συνολικά από την αναλογία ένα προς δέκα (μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις) για το 2011, και ένα προς πέντε για τα έτη 2012-2015.


Ειδικότερα, με κατεπείγουσα εγκύκλιο ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνος Ρόβλιας, ζητά από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου στοιχεία για τις πραγματοποιηθείσες προσλήψεις και αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για το 2011, καθώς και εκτιμήσεις για προσλήψεις και αποχωρήσεις για τα επόμενα έτη έως το 2015.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να στείλουν επειγόντως τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός. Οι υπηρεσίες οφείλουν να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και με ιδιαίτερη φειδώ να προβούν στην εκτίμηση αναγκών προσλήψεων για τα επόμενα χρόνια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου