Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τροπολογία στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Τροπολογία στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών  «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) », κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Καστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου που αφορά την εξαίρεση από το φόρο πολυτελείας των εγχώριων παραγόμενων γουνοποιητικών προϊόντων.


Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) »

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ Α’ 40) που αφορά στην επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ ΦΠΑ για τα εγχωρίως παραγόμενα ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα της Δ.Κ. 43.03.  Ενώ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1117/27-7-2010   τα εγχωρίως παραγόμενα είδη γουνοποιίας της Δ.Κ. 43.03 που πωλούνται περαιτέρω λιανικώς με βάση τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζονται στην αριθμ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ. 1338/30-12-1996 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συνιστούν εξαγωγή αγαθών και επί των πωλήσεων αυτών δεν επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας, δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για τις χονδρικές πωλήσεις μεταξύ Ελλήνων παραγωγών και Ελληνικών καταστημάτων λιανικής πώλησης, οι οποίες εξακολουθούν να επιβαρύνονται με φόρο πολυτελείας 10%. Η επιβάρυνση αυτή αυξάνει υπέρμετρα τις τιμές των ελληνικών προϊόντων γουνοποιίας και αποτελεί τροχοπέδη σε έναν κλάδο που είναι κυρίως εξαγωγικός και απευθύνεται σε τουρίστες οι οποίοι αγοράζουν τα ως άνω είδη σε καταστήματα λιανικής πώλησης στα ελληνικά νησιά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Η προτεινόμενη διάταξη εξαιρεί από το φόρο πολυτελείας  τις χονδρικές πωλήσεις εγχώριων προϊόντων γουνοποιίας οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να μειώσει τις τιμές πώλησης των ελληνικών προϊόντων γουνοποιίας και να τα καταστήσει περαιτέρω ανταγωνιστικά σε σύγκριση με ανάλογα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα η Κίνα. Η Ελληνική Γουνοποιία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και με την παρούσα τροπολογία δύναται να γίνει πιο ανταγωνιστικός.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η παρούσα τροπολογία στο Σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) »

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) τροποποιείται ως εξής:
«Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται τα εγχωρίως παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των ημεδαπών επιχειρήσεων»
                                                                                                            Αθήνα, 25-11-13

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου