Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

693.329 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ τον Αύγουστο


Στα 693.329 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Αύγουστο. Από αυτά 282.935 είναι άνδρες (ποσοστό 40,81%) και 410.394 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,19%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά -0,90%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, για τον Αύγουστο, τα βασικά χαρακτηριστικά, που προκύπτουν, είναι η μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 0,90%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παράλληλα με τη μείωση των καταγγελιών και λήξεων συμβάσεων εργασίας κατά 8,51% και των αναγγελιών πρόσληψης κατά 4,21%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010.
Πιο συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,63% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 28,23% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,14%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 45,28% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως 3η Γυμνασίου αναλογεί το 34,61%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 18,92% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,20%.
Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 93,42% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,35% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,23%.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 212.297 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 6.763 άτομα, ποσοστό 3,29%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 83,84% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 5,72% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 5,39% είναι οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το 3,17% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, και το 1,45% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 50.443, μειωμένες κατά -38,31%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (81.773) και κατά -4,21%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (52.660).
Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 17.276, μειωμένες κατά -27,98%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -5,21%, σε σχέση με τον Αύγουστο 2010, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 18.779, μειωμένες κατά -40,44%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,36%, σε σχέση με τον Αύγουστο 2010 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.564, μειωμένες κατά -11,55%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,10%, σε σχέση με τον Αύγουστο 2010.
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.055, το 52,08% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας, λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -35,06% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (55.520) και μειωμένο κατά -8,51%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (39.410).


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου