Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΥΠΟΙΚ: Σε τρία υπουργεία υπερβάσεις δαπανών

yp1
Καλύτερη επίδοση από τον στόχο παρουσίασαν οι δαπάνες του προϋπολογισμού κατά το εννεάμηνο Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οι δαπάνες των υπουργείων και των φορέων του δημοσίου στο διάστημα αυτό (συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων υποχρεώσεών τους) ήταν χαμηλότερες κατά 1,2 δισ. ευρώ ή 3,4% συγκριτικά με τον στόχο του προϋπολογισμού. Ωστόσο υπερβάσεις δαπανών εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Εργασίας.

Ειδικότερα, από πέντε υπουργεία που είχαν παρουσιάσει υπερβάσεις δαπανών από τους στόχους κατά την αξιολόγηση του εξαμήνου, δύο υπουργεία και φορείς, η Βουλή των Ελλήνων και το υπουργείο Εσωτερικών πέτυχαν τους στόχους τους στο εννεάμηνο, ενώ δύο άλλα υπουργεία, το Δικαιοσύνης και το Οικονομικών μείωσαν τις υπερβάσεις αυτές. Στο υπουργείο Εργασίας το σύνολο των δαπανών του εννεάμηνου ανήλθε σε 10,301 δισ. ευρώ έναντι στόχου 9,810 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του εννεάμηνου για τους φορείς που παρουσιάζουν αποκλίσεις αναλύονται παρακάτω:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Οι συνολικές πληρωμές κινήθηκαν σημαντικά πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί από τον φορέα για το εννεάμηνο του 2013. Επίσης αυξήθηκαν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Συνολικά παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 78,1 εκατ. ευρώ ή 21,2%.
Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στην πληρωμή της έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργών, ποσού 94,8 εκατ. ευρώ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του φορέα υπερβαίνουν τον στόχο όπως έχει τεθεί κατά 40,1 εκατ. ευρώ ή 8,3%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην καταβολή της προβλεπόμενης από τον ν.4093/2012 δ΄ δόσης της έκτακτης παροχής, ποσού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, στους δικαστικούς υπαλλήλους (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) και στην πληρωμή ποσού 23,6 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά επιστροφές ΕΦΚ σε δικαιούχους μέσω των Τελωνείων.
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν αύξηση κατά 16,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες της 31.12.2012.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες, σημείωσαν υπέρβαση ύψους 490,8 εκατ. ευρώ ή 5% σε σχέση με τους στόχους. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην κατανομή ποσού ύψους 2,080 δισ. ευρώ, από το υπό κατανομή κονδύλι «Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων» στις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Το ποσό αυτό, ενώ είχε υπολογιστεί στο σύνολο των δαπανών του Υπουργείου, δεν είχε κατανεμηθεί στους μηνιαίους στόχους. Η κατανομή της πίστωσης αυτής γίνεται κατά τη διάρκεια του έτους.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Οι συνολικές πληρωμές κινούνται πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί για το εννεάμηνο του 2013.
Αύξηση παρατηρείται και στις απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού κατά 2,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 586,6 εκατ. ευρώ ή 476,6%.
Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στις δαπάνες του ΠΔΕ, οι οποίες μέχρι τώρα εμφανίζονται στις πληρωμές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ωστόσο οι πιστώσεις για τα έργα του ΠΔΕ μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51), στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και κατανέμονται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης σε κάθε περιφέρεια.
Εξαιρώντας την απόκλιση των δαπανών του ΠΔΕ, η απόκλιση περιορίζεται στο 2,4%, διότι οι πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού είναι μεγαλύτερες από τον στόχο κατά περίπου 3 εκατ. ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου