Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τον ΟΤΕ

ote
Σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 1000 εργαζόμενοι, προχωρά ο ΟΤΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΤΕ, τα προγράμματα αφορούν κυρίως σε εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (πχ. δικηγόροι).

H συνολική δαπάνη που θα καταβάλει o OTE εκτιμάται, ότι θα ανέλθει σε 190 εκατ. ευρώ και δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ειδικότερα τα προγράμματα έχουν ως εξής:
-την αναπλήρωση από 70% έως 95% κατά κατηγορία των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος, μέχρι την άμεση λήψη σύνταξης,
-μικτό ποσό ίσο με τις εκτιμώμενες συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για αυτασφάλιση,
- την νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε 25.291 ευρώ και επιπλέον μισθούς 9 μηνών
-μικτό ποσό περίπου ίσο με το κόστος της αναγνώρισης του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, που ανέρχεται μέχρι του ποσού των περίπου 11.000 ευρώ
-ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

Επίσης, ο ΟΤΕ προωθεί και πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής εργασίας, σε δικηγόρους, σε προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας και σε εργαζόμενους σε ειδική άδεια. Και αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω παροχές:
- νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε 25.291 ευρώ και επιπλέον μισθούς 9 μηνών,
-μικτό ποσό ίσο με καθαρούς μισθούς 3 έως 4 ετών κατά κατηγορία και
-ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψης για 3 χρόνια και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου