Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

 Ανακλήσεις Honda CR-V


crv
Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Honda CRV εκτελεί η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ,σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.


Η ανάκληση αφορά 6048 οχήματα, παραγωγής από 7 Νοεμβρίου 2001 έως 6 Οκτωβρίου 2006, στα οποία, σε ορισμένες ακραίες συνθήκες, όπως, όταν το παράθυρο του οδηγού μένει ανοιχτό συχνά, ενώ βρέχει ή χυθεί κάποιο υγρό στο διακόπτη παραθύρου του οδηγού, το νερό της βροχής ή το υγρό μπορεί να εισχωρήσει στο διακόπτη, επηρεάζοντας τη λειτουργία του, προκαλώντας δυσλειτουργία στο ηλεκτρικό του κύκλωμα, σε σημείο που να μην είναι δυνατό πλέον το άνοιγμα ή το κλείσιμο του παραθύρου. Σε πολύ σπάνιες δε περιπτώσεις, το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να υπερθερμανθεί, ενώ, σε εξαιρετική περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα φωτιάς.
Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Honda, για να γίνει έλεγχος και, αν απαιτείται, αντικατάσταση του διακόπτη παραθύρου του οδηγού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου