Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Συνδυασμός που σκοτώνει αποδείξεις και τεκμήρια-Νέες οδηγίες και διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών

Είχε προβλεφθεί από όλους με μαθηματική ακρίβεια. Το φωνάζαμε επί μήνες, γιατί το έδειχναν όλες οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις. Τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα, που απεστάλησαν στους φορολογούμενους, απλώς το επιβεβαίωσαν.


Ο λόγος για το κατά πολύ υψηλότερο φορολογικό βάρος, το οποίο θα κληθούν να σηκώσουν φέτος οι περισσότεροι υπόχρεοι, λόγω των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αποδείξεων -που απαιτούνται για τη διασφάλιση του μειωμένου αφορολόγητου ορίου (5.000 ευρώ)-και στα τεκμήρια. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, το υπουργείο Οικονομικών εφιστά, με εγκύκλιό του, την προσοχή των φορολογουμένων στη συμπλήρωση του Κωδικού 049, που αφορά στη συλλογή αποδείξεων. Τι αναφέρει;

Ότι αποδείξεις απαιτούνται ακόμα και όταν κάποιος δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο του αφορολόγητου. Δηλαδή, ακόμα και αν το εισόδημά του είναι 4.500 ευρώ, πρέπει να έχει αποδείξεις 1.125 ευρώ (25%). Αλλιώς, θα επιβαρυνθεί με φόρο 112,5 ευρώ (10%).

Ότι οι αποδείξεις δεν υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση, αλλά ο φορολογούμενος πρέπει να τις κρατήσει, ώστε να τις παραδώσει σε περίπτωση ελέγχου.

Ότι, είτε έχει, είτε δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, ο κάθε φορολογούμενος καλείται εξ ορισμού να καλύψει ένα ελάχιστο τεκμήριο 3.000 ευρώ, αν είναι άγαμος, και 5.000 ευρώ, αν είναι έγγαμος. Το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη και για τις απαιτούμενες αποδείξεις.

Ότι, σε κάθε περίπτωση, υποβάλλουμε αποδείξεις, υπολογίζοντας το ποσό με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό. Αλλιώς, πληρώνουμε πρόστιμο 10% επί της διαφοράς.

Ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πού δηλώνεται η αποζημίωση λόγω απόλυσης. Επειδή φορολογείται αυτοτελώς, ώστε να μην επιβαρύνεται με έκτακτη εισφορά, πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 657 και 658.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου